stavební společnost
Zemní práce

Zemní práce v okolí Krkonoš - VH-stavby

Zemní práce zahrnují takové činnosti, jako je výkop základů nebo srovnání terénu. Jedná se vlastně o prvotní práce, před zahájením stavby. Připravit terén na to, aby zde mohl stát rodinný dům, nebo třeba firemní objekt, je naprosto zásadní, stejně jako jeho předchozí průzkum. Měli byste být dopředu velmi dobře obeznámeni s tím, jaká je například kvalita podloží nebo bonita půdy.

S námi se nemusíte obávat, zemní práce provádíme profesionálně a vždy s přihlédnutím na dané podmínky. Společně se můžeme domluvit na tom, kdy práce započnou a také nastínit termín ukončení. Při zemních pracích využíváme samozřejmě nejen zkušené pracovníky, ale také výkonné a přesné stroje, které za jediný den zvládnou velký kus práce.